Skattepliktig förmån – förmånscykel

Cykelförmåner har blivit allt mer populära som en del av anställningspaketen i Sverige, särskilt med införandet av skattelättnader. Skatteverket, den svenska skattemyndigheten, har specificerade riktlinjer för hur dessa förmåner ska beskattas. Denna artikel syftar till att informera dig om de skatteregler som gäller för cykelförmåner.

Skattefri gräns:

En av de centrala aspekterna av beskattningen av cykelförmåner är den skattefria gränsen på 3 000 kronor per beskattningsår. Det innebär att om förmånsvärdet av cykeln som tillhandahålls av arbetsgivaren inte överstiger 3 000 kronor under ett beskattningsår, behöver inte anställda betala någon skatt på förmånen​1​​2​.

Hur förmånsvärdet beräknas:

Förmånsvärdet för cykelförmånen kan variera beroende på hur arbetsgivaren tillhandahåller cykeln (till exempel genom lån eller hyra) och om cykeln köps till underpris. Om en anställd köper en cykel till underpris gäller inte skattefriheten​1​. Den vanligaste lösningen är leasing, dvs att att den anställda hyr cykeln som en tjänsteförmån under en period som exempelvis 3 år.

Skatt på överskjutande Belopp:

Om förmånsvärdet överstiger den skattefria gränsen på 3 000 kronor, ska det överskjutande beloppet beskattas. Det är viktigt att notera att samma regler gäller oavsett om arbetsgivaren har leasat cykeln till en högre kostnad​2​​3​.

Ny Skattelättnad:

En ny skattelättnad introducerades 2021 för förmån av att använda en cykel som tillhandahålls av arbetsgivaren för privat bruk, vilket gör cykelförmåner ännu mer attraktiva för både arbetsgivare och anställda​4​.

Sammanfattning:

Förståelse av skattereglerna kring cykelförmåner är viktig för anställda för att fullt ut dra nytta av denna förmån. Den skattefria gränsen och den nya skattelättnaden är särskilt fördelaktiga aspekter som kan bidra till att minska de ekonomiska kostnaderna för anställda samtidigt som de främjar hållbart resande och god hälsa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *